Wat doet het netwerk?

Het netwerk Den Haag Inclusief zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt waar al het Haagse talent wordt benut en waar bedrijven groeien en innoveren met behulp van dit talent.
Zo houden wij verbinding met de stad, optimaliseren we onze dienstverlening en tonen we goed werkgeverschap.
Wij nodigen Haagse of vanuit Den Haag opererende werkgevers uit om lid te worden van dit netwerk. Op het moment van lid worden hoeft uw personeelsbestand nog niet divers te zijn. Enthousiasme en de wil om mee te doen is een uitstekend begin. Leden van het netwerk ondernemen op jaarbasis ten minste een activiteit. Voorbeelden daarvan worden op deze pagina weergegeven, zoals het opstellen van diversiteitsbeleid, invoeren van anoniem solliciteren of het trainen van HR-professionals.

Meld u aan als lid van het netwerk Den Haag Inclusief en laat u inspireren om werk te maken van een diverse en inclusieve werkvloer.

Netwerkleden gaan actief aan de slag binnen de eigen organisatie. Laat ons weten wat u gaat ondernemen. Wij kunnen u waar nodig of gewenst ondersteuning bieden. Daarnaast organiseert Den Haag Inclusief inspiratiesessies en informatie- en werkbijeenkomsten voor doelgroepen uiteenlopend van directeuren en HR-professionals tot werkzoekenden, en worden trainingen gegeven die desgewenst op maat worden gemaakt voor een bepaalde branche of specifiek doel. Uiteraard kunnen netwerkleden ook zelf inhoudelijke bijdragen leveren aan deze activiteiten. Zo helpen en versterken wij elkaar.

Waarom Den Haag Inclusief?

Den Haag is een stad met enorme diversiteit aan inwoners en een nog grotere diversiteit aan uiterlijkheden en verschijningsvormen, aan visies op het leven en het geloof, aan seksuele gerichtheid, afkomst, sekse etc.. Meer dan 500.000 inwoners waarvan inmiddels meer dan 50 procent bestaat uit Hagenaars met een migratieachtergrond. Die afspiegeling zien we nog niet terug in de personeelbestanden van de in en vanuit Den Haag opererende werkgevers. Vooral in de hogere niveaus en de top is nog te weinig sprake van een werkelijke diversiteit aan talent. Daarom heeft de gemeente Den Haag het initiatief genomen om hier samen met andere Haagse werkgevers verandering in te brengen. Dit doen zij vanuit het netwerk Den Haag Inclusief.

Binnen Den Haag Inclusief stimuleren en inspireren Haagse werkgevers elkaar om concrete acties te ondernemen om diversiteit en inclusie te bevorderen. Wij streven een divers en inclusief personeelsbestand na omdat wij geloven in de kracht van diversiteit. Zo houden wij verbinding met de stad, optimaliseren we onze dienstverlening en slagvaardigheid en tonen we goed werkgeverschap. Binnen het netwerk zijn wij actief aan de slag, en helpen en versterken wij elkaar om onze gezamenlijke ambitie waar te maken.

Wilt u als werkgever deel uitmaken van het netwerk Den Haag Inclusief? Neem dan contact op via info@denhaaginclusief.nl