Wat als je minder dan het minimumloon krijgt, omdat je minder ziet?

Er ligt een kabinetsplan klaar waarin staat dat een werkgever mensen met een beperking straks minder mag betalen dan het minimumloon. Discriminatie, vindt het College voor de Rechten van de Mens. En misschien even schrikken als je een beperking hebt. Lees verder