Videosollicitaties – Hilton Hotels

Voor Hilton The Hague is diversiteit in het team van medewerkers een belangrijk uitgangspunt. Wij willen een inclusieve organisatie zijn en ruimte bieden aan mensen met verschillende talenten en achtergronden. De samenleving en ons klantenbestand is zeer divers en als hotel en werkgever willen we daar een afspiegeling van zijn. Het huidige team van medewerkers in Den Haag vertegenwoordigt meer dan 20 nationaliteiten. Omdat wij diversiteit en inclusie hoog in het vaandel hebben staan, hebben wij dit in 2017 als speerpunt gekozen. 

Het niet hebben van de juiste diploma’s is voor ons niet een directe reden om iemand af te wijzen. Andere kwaliteiten zoals uitstraling, houding en competenties kunnen belangrijker en doorslaggevend zijn. Dit is één van de redenen om het gebruik van videosollicitatie in onze organisatie te gebruiken. In een filmpje van hooguit 1 minuut vertelt iemand iets over zichzelf en waarom hij/zij geschikt is voor een functie. Het solliciteren via video heeft veel voordelen. Het kost veel minder tijd en geld bovendien is het een oprechte manier van selecteren. We krijgen er heel enthousiaste reacties op.

Meer informatieMarije.Lodewijks@Hilton.com

Deelnemers Den Haag Inclusief aan het woord