Toch een quotum voor vrouwen in de top?

Het is nog altijd hopeloos gesteld met het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Dat is de conclusie van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017.

Het aandeel vrouwen in raden van bestuur groeide sinds 2012 van bijna 7,5 procent naar nog geen 11 procent. In raden van bestuur was het met de verhoudingen iets gunstiger gesteld: daar steeg het aandeel vrouwen in dezelfde periode van 10 procent naar 15 procent. Lees meer

Bron: BNR.nl