Provincie Zuid-Holland – Werkervaringsplekken

Als maatschappelijk betrokken werkgever vindt de provincie Zuid-Holland het belangrijk dat investeren in een toekomstbestendige organisatie samen oploopt met het realiseren van maatschappelijk effect op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt. Met het project Kickstart geven wij én invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid én plukken we de vruchten van een meer divers personeelsbestand. Binnen Kickstart wordt aan 20 jonge statushouders met een vluchtachtergrond en 12 recent afgestudeerde mbo-ers met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplaats aangeboden. Door jongeren in deze kwetsbare positie werkervaring aan te bieden, geven we hen bewust een opstap richting de arbeidsmarkt. Naast het leren in de dagelijkse praktijk, kiezen deelnemers een opleiding die ze kunnen betalen van hun persoonlijk ontwikkelbudget dat zij tot hun beschikking hebben. Onze ervaring met Kickstart is dat een betaalde passende baan voor deze jongeren dichterbij komt en voor een aantal van hen zelfs werkelijkheid is geworden. In de organisatie is meer ruimte ontstaan voor de inbreng van nieuwe perspectieven en denkbeelden. En reageert iedereen verrast op het geëtaleerde talent van onze kickstarters!