Wat doet het netwerk?

Het netwerk Den Haag Inclusief zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt waar al het Haagse talent wordt benut en waar bedrijven groeien en innoveren met behulp van dit talent.
Zo houden wij verbinding met de stad, optimaliseren we onze dienstverlening en tonen we goed werkgeverschap.
Wij nodigen Haagse of vanuit Den Haag opererende werkgevers uit om lid te worden van dit netwerk. Op het moment van lid worden hoeft uw personeelsbestand nog niet divers te zijn. Enthousiasme en de wil om mee te doen is een uitstekend begin. Leden van het netwerk ondernemen op jaarbasis ten minste een activiteit. Voorbeelden daarvan worden op deze pagina weergegeven, zoals het opstellen van diversiteitsbeleid, invoeren van anoniem solliciteren of het trainen van HR-professionals.

Het lidmaatschap van Den Haag Inclusief is gratis, maar niet vrijblijvend.

Doe mee!
Meld u aan als lid van het netwerk Den Haag Inclusief en laat u inspireren om werk te maken van een diverse en inclusieve werkvloer.

Netwerkleden gaan actief aan de slag binnen de eigen organisatie. Laat ons weten wat u gaat ondernemen. Wij kunnen u waar nodig of gewenst ondersteuning bieden. Daarnaast organiseert Den Haag Inclusief inspiratiesessies en informatie- en werkbijeenkomsten voor doelgroepen uiteenlopend van directeuren en HR-professionals tot werkzoekenden, en worden trainingen gegeven die desgewenst op maat worden gemaakt voor een bepaalde branche of specifiek doel. Uiteraard kunnen netwerkleden ook zelf inhoudelijke bijdragen leveren aan deze activiteiten. Zo helpen en versterken wij elkaar.

Wilt u als werkgever deel uitmaken van het netwerk Den Haag Inclusief? Neem dan contact op via info@denhaaginclusief.nl