Movisie: Integrale aanpak nodig van discriminatie in werving en selectie

Staatssecretaris Van Ark wil met een nieuw wetsvoorstel discriminatie op de arbeidsmarkt harder aanpakken. Wat zijn effectieve manieren om het probleem van discriminatie bij werving en selectie aan te pakken? In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Movisie zes aanpakken onder de loep genomen en checkte in meer dan 150 wetenschappelijke studies of het aannemelijk is dat deze werken. Conclusie is dat deze aanpakken op zichzelf een bijdrage kunnen leveren maar dat een integrale aanpak echt het verschil kan maken. En het begint allemaal met, wat de onderzoekers noemen, het stellen van sterke sociale normen. Lees verder