Diversiteitsaanpak politie Amsterdam blijkt succesvol

Van de 139 nieuw ingestroomden op de Politieacademie in Amsterdam, hadden er 60 een niet-westerse migratieachtergrond: ruim 43 procent. Een enorme toename ten opzichte van 2016: toen slechts 19 procent van de instromers een niet-westerse migratieachtergrond had. Lees meer

Bron: Parool