‘Diversiteit op de werkvloer heeft pas meerwaarde als verschil er mag zijn’

Het lijkt niet altijd te lukken om de voordelen van diversiteit te realiseren. Mensen die op wat voor manier dan ook ‘anders’ zijn dan de meerderheid, hebben al snel het gevoel er niet echt bij te horen, of niet echt gewaardeerd te worden. Pas als de omgeving inclusief is, in de zin dat verschillen tussen mensen worden erkend en gewaardeerd, is het mogelijk problemen van diversiteit te vermijden, en de meerwaarde ervan te benutten. Het gaat dus niet om diversiteit, maar om inclusiviteit, schrijft hoogleraar Naomi Ellemers. Lees meer

Bron: Sociale Vraagstukken