Waarom Den Haag Inclusief

Den Haag is een stad met enorme diversiteit aan inwoners en een nog grotere diversiteit aan uiterlijkheden en verschijningsvormen, aan visies op het leven en het geloof, aan seksuele gerichtheid, afkomst, sekse etc.. Meer dan 500.000 inwoners waarvan inmiddels meer dan 50 procent bestaat uit Hagenaars met een migratieachtergrond. Die afspiegeling zien we nog niet terug in de personeelbestanden van de in en vanuit Den Haag opererende werkgevers. Vooral in de hogere niveaus en de top is nog te weinig sprake van een werkelijke diversiteit aan talent.

Binnen Den Haag Inclusief stimuleren en inspireren Haagse werkgevers elkaar om concrete acties te ondernemen om diversiteit en inclusie te bevorderen. Wij streven een divers en inclusief personeelsbestand na omdat wij geloven in de kracht van diversiteit. Zo houden wij verbinding met de stad, optimaliseren we onze dienstverlening en slagvaardigheid en tonen we goed werkgeverschap. Binnen het netwerk zijn wij actief aan de slag, en helpen en versterken wij elkaar om onze gezamenlijke ambitie waar te maken.