Anoniem solliciteren – gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag ziet de diversiteit in de stad nog onvoldoende terug in haar personeelsbestand. Te weinig bi-cultureel talent is werkzaam in met name de midden- en hogere functieschalen. Om die reden is de gemeente Den Haag in 2016 – als eerste gemeente in Nederland! – gestart met een pilot anoniem solliciteren. Dat wil zeggen dat de naam, de geboorteplaats en het geboorteland in het CV onleesbaar zijn gemaakt. Op deze manier hebben kandidaten met verschillende achtergronden gelijke kansen bij hun sollicitatie. Resultaat van de pilot was dat meer bi-culturelen solliciteerden en ook vaker werden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gemeente heeft besloten anoniem solliciteren per 1 januari 2017 structureel in te voeren en dan ook leeftijd te gaan anonimiseren. De pilot maakt deel uit van de bredere diversiteitsaanpak van de gemeente. De gemeente maakt werk van diversiteit en zet in op inclusief leiderschap, een inclusieve cultuur en werving, behoud en doorstroom. De gemeente Den Haag wil een voorbeeldfunctie uitdragen naar andere gemeenten en bedrijven.

Meer informatie: Manon van de Leur: Manon.vandeleur@denhaag.nl

Deelnemers Den Haag Inclusief aan het woord