‘Actieplan discriminatie verdient vervolg’

Het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie dat de afgelopen jaren is uitgevoerd door minister Asscher (SZW) moet voortgezet worden door een nieuw kabinet. Dat is de conclusie van het merendeel van de Tweede Kamer dat gisteren debatteerde over discriminatie op de arbeidsmarkt.

De aanleiding voor het debat was een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), de Radboud Universiteit (RU) en de Universiteit Utrecht (UU) naar de discriminatie van ex-delinquenten en sollicitanten met een migratieachtergrond bij sollicitaties.

Minister Asscher ging tijdens het debat onder meer in op verplicht anoniem solliciteren bij de overheid. De PvdA is voorstander van deze maatregel, maar de invoering hiervan is in de afgelopen kabinetsperiode uiteindelijk tegengehouden door de VVD.  50PLUS en de PvdA riepen de minister in een motie aan het einde van het debat op om hier alsnog werk van te maken. Volgende week dinsdag wordt er gestemd over de ingediende moties.

Tijdens het debat besprak Asscher bovendien het Charter Diversiteit. Met het ondertekenen van het charter laten bedrijven en overheid zien dat ze zich inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Inmiddels hebben 92 organisaties zich aangesloten, maar het aantal gemeenten dat het Charter Diversiteit ondersteunt blijft achter. De gemeente Den Haag heeft zich in 2015 aangesloten bij het charter. Dit jaar zullen nog 12 zorginstellingen en een aantal gemeenten het charter ondertekenen, aldus Asscher.

Voor de minister was dit naar alle waarschijnlijkheid het laatste debat over dit onderwerp. De verwachting is dat er binnen enkele weken een nieuw kabinet zonder de PvdA wordt gepresenteerd