Actieplan discriminatie krijgt vervolg

Kabinet Rutte III geeft een vervolg aan het Actieplan Arbeidsdiscriminatie, dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde regeerakkoord van VVD, CDA, ChristenUnie & D66. De partijen schrijven: ‘Arbeidsmarktdiscriminatie is ontoelaatbaar en vereist een stevige aanpak.’ In het Actieplan is onder andere aandacht voor ‘het bestrijden van discriminatie in sollicitatieprocedures, bij zwangerschap en een stevige handhavende rol voor de inspectie SZW.’ Met deze beslissing geven de regeringspartijen gehoor aan de wens van een groot deel van de Tweede Kamer dat al eerder aandrong op een vervolg.